top of page

VÅRA samarbetspartnerS

 

SAR samarbetar med olika andra organisationer. Här hittar du information om dessa och på vilket sätt de samarbetar med SAR.

AIEC i samarbete med svenska akademiska ryttarförbundet
AIEC
"One world, one sport, many friends"

År 1928 bildades den internationella föreningen för studentryttare, AIEC (Association Internationale des Étudiants Cavaliers),  i Frankrike. Föreningens huvudsakliga uppgift är att samordna studenttävlingar i ridning runtom i världen. Du som är medlem i en akademisk ridklubb kan delta i dessa tävlingar.

 

De vanligaste tävlingarna är: 

S.R.N.C. Student Riding Nations Cup

C.H.I.U. Concours Hippique International Universitaire

 

2013 och 2014 anordnades en SRNC i Lund, med stor succée! SRNC Lund vann priset "SRNC of the year 2013"!

SAIF - Sveriges Akademiska Idrottsförbund

Alla våra medlemsföreningar är medlem i SAIF.

 

SAIF bildades 1913 och är ett ledande idrottsförbund, både nationellt och internationellt, med sina 70 medlemsföreningar och 70 000 medlemmar. SAIF är i sin tur medlem i Riksidrottsförbundet, Europeiska studentidrottsförbundet (EUSA) och Internationella studentidrottsförbundet (FISU).

 

SAIF syns mest då det är dags för Student-SM, som äger rum varje år. SAIF är en stor stöttning inför arrangemanget och finns även på plats under tävlingen. Genom SAIF har man som medlem i en studentryttarförening möjlighet att delta på Student-SM i andra sporter, delta i SAIFs övriga aktiviteter och gå förenings- och ledarskapskurser. SAIF ger en möjlighet att knyta kontakt med övriga studentidrottsföreningar inom olika sporter.

SAIF i samarbete med svenska akademiska ryttarförbundet
bottom of page