top of page

MEDLemskap i sar

 

Sedan årsmötet 2015 kan även enskilda studenter bli medlem i SAR. Vi tycker att alla ska ha möjligheten att bli en studentryttare, oberoende på vilket universitet eller högskola man läser vid. Vill du åka på en internationell tävling, så som SRNC, krävs det ett medlemskap i SAR, både för ryttare och supporters. 

Foto: SAM 2012 i Uppsala, via www.uark.se 

FÖRENINGAR

Medlemsavgift: 15kr per medlem

 

För att en förening ska kunna bli medlem i SAR ska den skicka in en ansökan till ordf.studentryttare@gmail.com senast en månad innan årsmötet. Vi ser gärna att stadgar och en kort beskrivning om föreningen är en del av ansökan till SAR. En eller flera ridklubbar kan anslutas per kårort till SAR, dock bara en ridklubb per universitet eller fristående högskola.

 

Vid varje årsmöte bestäms hur hög medlemsavgiften för våra medlemsföreningar ska vara. Enligt SAR stadgar §5 ska medlemsavgiften beräknas för varje klubb på föregående års medlemsantal den 31 december och betalas senast den 1 april. Mer information om medlemskapen i SAR hittar du i våra stadgar, §3-6. 

 

Plusgiro: 85 72 39-8

IBAN: SE71 9500 0099 6026 0857 2398

BIC: NDEASESS

ENSKILT MEDLEMSKAP

Medlemsavgift: 200kr per kalenderår

 

Du kan bli enskild medlem i SAR för att få möjligheten att åka på internationella tävlingar med Sverige. Alla kan lösa enskilt medlemskap i SAR, men vill du tävla på en SRNC måste du även vara svensk medborgare och studera vid ett universitet. 

 

För att bli medlem i SAR vill vi att du skicka ett mail med följande information till ordf.studentryttare@gmail.com:

  • Namn

  • Personnummer

  • Vid vilket universitet du studerar eller var du är bosatt

  • Mail-adress

  • Telefonnummer

 

Efter vi har tagit emot din anmälan, bekräftar vi ditt medlemskap och be dig att föra över medlemsavgiften.

 

Medlemsavgiften fastställs vid årsmötet och betalas årsvis.

 

Student-SM 2015

Fotograf: Peter Lesage

bottom of page