top of page

OM SAR

 

Svenska Akademiska Ryttarförbundet (SAR) är huvudorganisationen av Sveriges studentryttarföreningar. I dagsläget är sex studentryttarföreningar medlem i SAR. Dessa är ARKUM (Umeå), GARS (Göteborg), JUSA (Jönköping), LARK (Linköping), LARS (Lund), SSEC (Stockholm) och UARK (Uppsala). Du hittar mer information om de olika föreningarna här. Syftet med SAR är att verka som en kontaktpunkt dels mellan de olika medlemsföreningarna och dels med den internationella studentryttarvärlden.

 

SAR är i sin tur ansluten till SvRF (Svenska Ridsportförbundet) och AIEC som är en internationell studentryttarorganisation. Läs mer om AIEC på vår sida Våra Samarbetspartner.

bottom of page